Vägledning – del 4

Sista artikeln, alltså jackar vi upp nivån en aning.

Företagshändelser

Företagshändelser, även kallat Corporate actions på engelska är det mer gångbara begreppet inom finansbranschen. Det finns uppskattningsvis många som inte skulle förstå vad man menar om jag bara skulle säga företagshändelser. Därför slänger jag mig med några engelska uttryck här och där i artikeln.

Det här området är aningen komplicerat stundtals. Komplicerat betyder samtidigt att det finns pengar att tjäna. Olika företagshändelser som får effekter på stamaktiens kurs kan exempelvis vara nyemission, split, omvänd split, avknoppning och fondemission.

Nyemission

Förtjänsten man kan göra här är först och främst relaterat till vid nyemission. Befintliga aktieägare får så kallade teckningsrätter att teckna nya aktier för. Ofta sker det till en hyfsad rabatt, så reaktionen i själva stamaktien när nyemissionen annonseras blir att kursen dyker till följd av att nya aktier ska emitteras och antalet totala aktier i bolaget späds ut.

De här rätterna har ett värde beroende på hur många som krävs för att få teckna en nyemitterad aktie. Här finns relativt ofta pengar att tjäna för den hugade. Antingen så underprissätts (eller överprissätts) rätterna relativt aktien och omvänt. Värdet på förhållandet mellan rätten och aktien gör att det då blir läge att köpa eller sälja rätten ena stunden för att nästa köpa eller sälja aktien. Alternativt, om det finns möjlighet till det, låna aktien och sälja den för att köpa de underprissatta rätterna i syfte att nyttja dem till att köpa den nyemitterade aktien billigare än vad aktien handlas till på marknaden. Ja, krångligt, men lönsamt. De befintliga aktieägare som får rätterna vräker relativt ofta ut dem på marknaden dessutom, de vill bara bli av med dem, vilket förstås skapar en möjlighet till förtjänst. Gör man ingenting som aktieägare när man väl fått rätterna så vräker din bank ut dem – och, hör och häpna, du får inte ta del av försäljningslikviden(!). Helt absurt i min mening. Aktieägarna måste alltså bestämma sig – antingen behålla rätterna och aktivt meddela sin bank att man avser att teckna nya aktier till det rabatterade priset, eller aktivt sälja dem i marknaden. Gör man ingenting får man – ingenting. Helt galet. Jag har aldrig förstått varför det är så, men kan konstatera att det ofta vräks ut rätter till rabatt.

Vid företagshändelser där värdet på aktien teoretiskt sätt ska gå ner (exempelvis nyemission, split, avknoppning, fondemission) utan att gå in på dem i detalj, så finns det även här pengar att tjäna när oinformerade köpare fortfarande lägger in ordrar på den tidigare högre kursnivån och ligger man då uppe som bästa säljare får du dina aktier sålda.

Kryddor i portföljen

Risktagande är något som många undviker medan andra vill ha i sin portfölj för att krydda upp den lite. Många lockas av snabba aktieklipp där insatsen går rakt upp i värde på väldigt kort tid. Självklart gäller även det motsatta, men särskilt på mycket lång sikt (10–20 år) så kan det nya Fingerprint eller det nya Ericsson stå att finna i det som idag verkar vara ett litet bolag med stora planer och förhoppningar. Även de allra största bolagen har någon gång varit små.

Till den kategori av aktier man kan ha som förhoppningsaktie är spelaktier, eller mer populärt benämnda, gamingaktier. Här finns det dels de företags som står för den själva tekniska infrastrukturen bakom spelbolagen, men även naturligtvis de som tillhandahåller spelen på dess nätsidor. Gamingaktier har ofta en relativt bra intjäning som i sin tur är positivt för utsikten att få utdelning och kursstegring i egenskap att vara aktieägare. Därtill är det varje aktieägares våta dröm att företaget blir uppköpt av ett annat oftast större spelbolag.

En annan krydda kan vara farmaceutiska aktier, eller återigen mer populärt på svengelska, pharma aktier eller bioteknik aktier. De är så kallad förhoppningsbolag där aktieägarna oftast inte kommer att se någon utdelning på väldigt lång tid och nyemissionerna duggar tätt för att få råd till nya kliniska studier av nya läkemedel. Alla vill bli det nya AstraZeneca, men väldigt få växer sig ens halvstora och går i konkurs. Förhoppningsbolag som alltså grusar förhoppningarna. Samtidigt – hittar man botemedlet till diabetes eller cancer exempelvis så är kassasuccén given.

Statistik

Ett gott råd är att ha koll på när det kommer viktig statistik från exempelvis USA och ECB. Exempelvis arbetslöshetssiffror från USA får ofta väldig påverkan på hur börsen går och följaktligen kan aktier inkluderade i olika index svänga våldsamt i pris under en och samma dag. Chansa inte. Det är samma förutsättningar som på roulettebordet, svart eller rött? I samband med ECB:s statistik så brukar centralbankschefen hålla ett tal med avslutande frågestund. Det händer att börsen svänger duktigt under hans tal också. Just nu är det italienaren Mario Draghi som är ECB:s chef. Han infriar inte alltid förväntningarna förknippat med smeknamnet ”Super Mario”.

Enkel strategi

Den enklaste av alla former av handelsstrategier är att inte köpa allt på en gång, men sprid ut köpandet eller försäljningen vid flera olika tillfällen. Antingen under flera tillfällen samma dag eller över flera dagar. Allt beror på vilken risktagare man är. Handlar man över flera dagar så blir det mer i courtage (avgift till banken) men handlar man utspritt över tre olika tillfällen samma dag så brukar det netto räknas som ett handelstillfälle på de flesta ställen. En avgift, inte tre med andra ord, men kolla med din bank eller mäklare först.

Stop loss

Termerna på engelska flödar, men här hittar jag faktiskt inte någon bra översättning. Stop loss innebär att du kan lägga in en gräns där du säger åt systemet att automatiskt börja sälja när du köpt en aktie och den går åt fel håll. Du vill begränsa din förlust helt enkelt och ordersystemet kan hjälpa dig med det. Dessutom kan du använda dig av en så kallad släpande stop loss – då går kursen visserligen åt rätt håll, men gränsen för där du vill sälja höjs hela tiden med olika intervaller. Oftast gör man då en faktisk vinst trots att det heter stop loss.

Kanske blir det mer förståeligt om det beskrivs som att det stoppar än mer förlust av en hittills orealiserad vinst?

Till sist

Köp inte en enda aktie om du inte vet när du ska sälja – och dessutom är beredd att sälja med förlust när så krävs. Den typiske investeraren låter uppåtgående aktieinnehav ligga kvar i portföljen men blir girig och vill ha mer och mer – för att till sist se kursen dyka. Även vid det motsatta förhållandet, om aktieinnehavets värde dyker, så säljer man inte. Vem vill göra en förlust? Ingen. Alltså, ha en plan för när du ska sälja ditt innehav – både om den går upp eller ner. Går kursen upp så sälj kanske lite av ditt innehav i etapper och går kursen ner – begränsa din förlust snabbt för att sedan eventuellt köpa tillbaka aktierna när väl kursdykningen ger intryck av att plana ut.

Satsa aldrig pengar på börsen som du inte helt kan undvara i värsta fall.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019