Vägledning – del 3

Analys

Det finns lite olika infallsvinklar kring ämnet analys. Dels finns det de analyser som bankernas analytiker lämnar från sig, vilket nämnts som hastigast tidigare. Värt att komma ihåg är att när väl du läser de analyserna så är det eventuella värdet i den analysen redan diskonterad – det vill säga inprisat i aktiekursen redan. Det av den enkla anledningen att de som betalar duktigast för sådan analys får den först. När vi vanliga dödliga nås av rubriker som ”Danske Bank höjer riktkursen från 75 till 115” så har den nått institutionella placerare (livförsäkringsbolag, fonder, stiftelser, med flera) mycket tidigare.

Lite av samma princip är det med Stockpicker, Börsveckan och i viss mån Affärsvärlden exempelvis. Betalande kunder får analysen först. Inte så märkligt i och för sig. Konstigt vore det väl om man delar ut värdefull information och kunskap gratis. Värt att notera bara så man inte finner sig tvåa på bollen och köper dyrt.

dollar attack

Bottom up och top down analys

I den akademiska världen kring finansiering och analys så är det populärt att ta en utgångspunkt i antingen så kallad bottom up eller top down analys. Den senare kan också kallas makroanalys av den anledningen att utgångspunkten är stora trender, fokus på regioner och länders tillväxt, inflationsförväntningar, räntepolitik och valutakursförändringar.  Analysen kokas sedan ner till vilken prognos man ger för olika tillgångsslag så som aktier, räntebärande instrument, råvaror, valutor.

Inte helt otroligt nog så fokuserar bottom up på det motsatta så som meningsuppbyggnaden gör gällande. Den här analysmetoden kallas ibland mer populärt för stock picking. Fokus blir istället på det specifika instrumentet och inte på större trender. Det blir mer en mikro approach av det hela. Om man applicerar bottom up exempelvis på en aktie kan analysen av bolaget mynna ut i att man ser värden i att stycka av och sälja delar av bolaget för att på så sätt skapa mervärde – oavsett vilket ekonomiskt läge eller större trend landet, regionen eller den globala ekonomin befinner sig i.

Fundamental och teknisk analys

Fundamental analys har jag behandlat i dess enklaste form med några exempel tidigare. Teknisk analys tar sin utgångspunkt i att främst med hjälp av grafer kunna förutse framtida kursrörelser. En populär del av et tekniska analysområdet är Relative strength index, ofta förkortat RSI.

RSI är en metod för teknisk analys som visar om börsen är överköpt eller översåld. Metoden går ut på att om priset på en aktie går uppåt eller nedåt under en kort period, ofta används 14 dagar, så kommer det att nå en punkt då det är överköpt respektive översålt. Då detta händer kommer priserna att vända och gå i motsatt riktning. Frågan är då bara när det händer. Enligt Relative strength index beror det på hur fort priset når en viss nivå. Indexet spänner mellan 0 till 100 och ger en köpsignal när grafen indikerar att index rör sig från 0-29 och korsar 30 i uppåtgående trend. Motsatt ges en säljsignal när grafen visar att index rör sig genom 70 från 71-100 i en nedåtgående trend.

Andra populära tekniska analysmetoder är exempelvis Japanese candlesticks och Bollinger bands för den intresserade.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019