Vägledning – del 1

Det låter lite väl pretentiöst kanske med ordvalet “vägledning”, precis som jag skulle vara oraklet i fråga – nooot, men jag hittade inget bättre ord. Jag vill vara noga med att inte använda ordet ”råd” som jag sa i inledningen av artikelserien. Dessutom är det här på en så pass introduktionsnivå att det kanske av just den anledningen blir bättre med just – vägledning.

Allmänt om företagsvärdering

Kunskap om redovisning är en klar fördel vid företagsvärdering, men inget måste om man är tillräckligt dedikerad att lära sig minst grundprinciperna ändå. Enkelt uttryckt och min högst personliga tanke är att mellan kvartalsrapporterna må day traders med flera härja fritt med exempelvis momentumdriven handel, men specifikt vid rapporttillfällena går vi tillbaka till basics – företagsvärdering. Förväntningarna eller kanske till och med förhoppningarna kring de finansiella nyckeltalen infrias – eller grusas. Det mesta, för att inte allt, blir svart på vitt, åtminstone för ett ögonblick.

Lyssna noga på vad ledningen, oftast den Verkställande Direktören och Ekonomichefen säger om den närmaste tiden framöver efter rapporttillfället, och ställ frågor om du är hugad, för att fylla i luckorna som inte redovisningen berättar om pågående och kommande utmaningar.

För den som är intresserad finns det en väldigt bra bok i ämnet som är på en lagom nivå för de flesta konstigt nog. Mattias Erikssons bok

Köp billigt – sälj dyrt : hur du blir miljonär på aktier.”

Nyckeltal

abstract businessmanNågra elementära nyckeltal att använda sig av (utan att rangordna dem) är:

– p/e, price per earnings ratio – hur högt är företagets aktiepris är i förhållande till den faktiska vinsten per aktie, alternativt – och än mer viktigare – den förväntade vinsten per aktie.

Att komma fram till den förväntade vinsten per aktie kräver sin kvinna eller man. Kanske är aktien analyserad av en banks analytiker som delger sina förväntningar (till högst betalande kunder först naturligtvis), men det är långt från omöjligt att komma fram till själv om man följer ett begränsat antal företag minutiöst.

– Utdelning/aktie, den givna utdelningen per aktie, alternativt den förväntade utdelningen per aktie. Många investerare tokfokuserar på bland annat det här nyckeltalet. Utdelning och framför allt tillväxten eller takten som utdelningen ökar, är ett vedertaget mått på hur kvalitativt ett företag och dess aktie är. Det är jag enig om, samtidigt som jag personligen hellre vill se att utdelningen gärna slopas helt om pengarna kan investeras idag för att generera bättre vinster i framtiden. Den hållningen är inte helt okontroversiell då något dylikt skulle i många fall, inte alltid, få aktiekursen att dyka. Ett bra exempel är Probi som annonserat att man behåller utdelningen intakt för att satsa på utveckling av nya produkter. Aktien går som en följd av det ner en procent när marknaden går upp 1,2%. Det låter inte så mycket, men på en dag är det en anmärkningsvärd utveckling. En över tid orättvis jämförelse, men ändock, kan man dra ut det på cirka 200 dagar för att få en årsränta. Då ställs siffran i en helt annan dager.

p/s, price per sales – ett jämförelsetal som är populärt att använda för företag som inte uppvisar någon vinst. Det var rejält populärt under IT eran kring millennieskiftet – tänk LetsBuyit och Framfab/Framtidsfabriken med flera.

Ja det här var ju verkligen bara några få. Det finns självklart många. Varför inte titta in på en blogg som avhandlar ämnet – speciellt eftersom jag känner att jag något av höjde just bloggar till skyarna i en tidigare artikel.

Alternativt skriv in dig vid Sveriges bästa universitet i Uppsala och läs företagsekonomi A-D.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019