Sparformer – kontosparande, aktier, räntebärande instrument, derivat och valuta. Del 3

Bevis

Benämningen bevis är något missvisande, om inte annat så är den inte fullständigt beskrivande. Det är egentligen en sorts företagsobligation som vi gick genom i förra artikeln. Det Nordea gör, för man har faktiskt inte fått några efterföljare i form av konkurrenter som kopierat konceptet, är att man köper in företagsobligationer som gemene man inte har råd med och paketerar dem sedan i poster om 10.000kr och säljer sedan ut de posterna till allmänheten. Bevisen som har företagsobligationer bakom sig kan i sin tur delas in i så kallade fasträntebevis och räntebevis. Skillnaden ligger i att räntan på räntebevisen är rörlig medan den är fast på fasträntebevisen (man kan förstå av namnet). Det skiljer sig inte speciellt mycket dock mellan de två i ränteväg ändå. Man har alltid risken i placeringen att företaget kan gå i konkurs som beviset är knutet till och då förlorar man sannolikt hela, eller stora delar av sin insats. Därtill har man en kreditrisk av att även Nordea kan gå i konkurs och det är de som juridiskt sett äger den underliggande företagsobligationen. Likväl tycker jag att de här bevisen är fantastiskt bra instrument att kvartalsvis få utdelning i hyfsad omfattning om ca tre – sex procent till en begränsad risk. Det Nordea tar i avgift är 0,6 procent vilket redan är avdraget på de räntesatser man ser på deras hemsida.

Derivat

Det man oftast tänker på när det gäller derivat är optioner och terminer. Det finns dock en uppsjö av olika produkter, inte minst med alla instrument som har tillkommit på bara de senaste tio åren eller så. Jag räknar då in så kallade strukturerade produkter, vilka ofta har en betydande del av derivat i sin uppbyggnad.

Grovt sett kan man dela in syftet bakom att man köper och säljer (även kallat ställer ut) derivat i två kategorier, antingen gör man det för att spekulera eller så vill man begränsa sin risk (även kallat hedging efter engelskans ord för att skydda sig). Köper man en option så betalar man bara premien samtidigt som man kan få bra hävstång på sin investering. Säljer man en option så tjänar man istället premien som köparen betalat för optionen. Optionen ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (eller sälja vid säljoption) den underliggande tillgången till ett visst pris vid en fastställd tidpunkt i framtiden. En termin ger innehavaren skyldigheten att köpa (eller sälja vid säljtermin) den underliggande tillgången till ett visst pris vid en fastställd tidpunkt i framtiden. Derivat kan ha en mängd olika underliggande tillgångar, exempelvis aktier, obligationer, valuta, vete, griskött, olja, bomull, ja i princip vad som helst.

Valuta

När man säger att pengar aldrig sover, eller som det så populärt beskrivs på engelska ”money never sleeps”, så gäller det i allra högsta grad valuta. Självklart kan man spekulera även i valutor, men det krävs ingen större fantasi för att förstå vilka enorma värden som omsätts varje dag i världen i form av betalningsströmmar fram och tillbaka för inköpta och levererade varor och tjänster. Istället för att gå till Forex och köpa US dollar i hopp om att den valutan ska stärka sig rekommenderar jag att istället köpa exempelvis minifutures med valuta som underliggande. Tänk exempelvis när du ser USDSEK – en ”amerikansk dollar kostar i svenska kronor” eller EURSEK ”en euro kostar i svenska kronor”.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019