Rik på aktier

Om någon ställer frågan: ”Vad krävs det för att bli rik”, blir svaret ofta: ”massa pengar”. Så om en person blir erbjuden 100 miljoner kronor, är då denna personen rik? På ett sätt, ja. Men om personen inte vet hur dessa pengar ska hanteras kommer de inom sin tid försvinna. Detta går tydligt att se bland främst amerikaner som vunnit storvinsten på lotto och sedan förlorat allt på ett par få år. Så ett utvecklande av svaret skulle kanske vara: ”För att bli rik krävs det en inkomst som är större än samtliga utgifter som krävs för att leva det liv som är önskvärt”. Och för detta är aktier ett bra medel.

Aktier

En aktie är en del av ett företag. Om företag A har 100 aktie betyder det att varje aktie är 1 % av företaget. Tjänar företag A 1000 kronor ett år har det blivit en vinst på 10 kronor per aktie. Dessa pengar kan antingen delas ut till de som äger aktier eller användas av företaget för att växa. Aktier går att köpa hos de flesta banker men köps idag normalt hos en som specialiserar sig på aktiehandel, till exempel Avanza. Det finns flera exempel på människor som framgångsrikt investerat i aktier och på så vis blivit rika. Warren Buffet är en amerikansk investerare som av många anses vara världens främsta. Buffet är en av världens rikaste människor. Genom att investera i aktier har Buffet lyckats få en genomsnittlig avkastning på över 20 %. Betydligt bättre än att ha pengarna på ett sparkonto skulle nog de flesta intyga i.

Ränta på ränta

Ränta på ränta är då den avkastning ett ekonomiskt medel ger återinvesteras för att på så vis ge ännu mer ränta. Einstein ska någon gång ha sagt att ränta på ränta är världens åttonde underverk. Så om en person har 100 kronor och investerar dessa lyckas få 20 % avkastning har denna person 120 kronor ett år efter att investeringen skedde. Personen har tjänat 20 kr. Nu kan personen välja att antingen ta ut de 20 kronorna eller låta de vara kvar. Om personen väljer att ta ut pengarna och gör på detta vis varje år i 20 år har personen tjänat 400 kronor totalt. Om personen istället återinvesterar avkastningen varje år har samma person istället gjort en vinst på drygt 3700 kronor efter 20 år.

Utdelningsaktier

En vanlig metod bland de som vill kunna leva på sina aktier är att ta reda på hur mycket pengar de behöver för att leva på ett visst sätt. Sedan investerar de i aktier för att få pengarna att bli värda mer. Då summan är tillräckligt hög flyttas fokus till att investera i aktier som ger en utdelning. Detta betyder att den som äger aktier får en utbetalning vid förutbestämda tillfällen. Hur mycket som delas ut är ett beslut som tas på årsmötet, till vilket aktieägare är välkomna. Så behöver en familj 300 000 kronor om året för att leva bra och de har aktier till ett värde av 5 miljoner kronor som ger 6 % i utdelning så har de nått sitt mål och behöver aldrig jobba igen för resten av sina liv. Familjen har alltså blivit rika på aktier.

Utdelningsaktier

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019