Fondmarknaden

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag så som svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper, till exempel derivat. I princip alla svenskar är fondsparare.

© 2019