Lär dig allt om börsen

En aktie är en ägarandel i ett företag. Antalet aktier i ett bolag bestäms av företaget. Företagets aktier skapas när företaget bildas för att finansiera verksamheten. Antalet kan sedan minskas eller ökas genom emission, nyemission och split.

Värdet på aktierna beror på hur lönsamt företaget är. Eftersom aktier är ägarandelar i ett företag blir den som köper aktier delägare i bolaget. Det går enbart att handla aktier i noterade aktiebolag. Att bolaget är noterat innebär att det går att handla på börsen eller en handelsplattform.

Börsens historia

Börsen i Sverige heter Nasdaq Stockholm, men kallas vanligen för Stockholmsbörsen. På börsen handlas det med värdepapper. Andra exempel på värdepapper förutom aktier är obligationer och optioner. Stockholmsbörsen har ett gammalt ursprung. Redan på 1600-talet fanns en marknadsplats för handel, belägen på Stortorget i Gamla Stan. Under 1700-talet byggdes det första Börshuset i huvudstaden. Under denna tiden var det oftast inte värdepapper som det handlades med, utan det skedde främst handel med råvaror. Stockholms Fondbörs grundades år 1863 och räknas som startpunkten för den svenska börsen. Idag ägs och drivs Stockholmsbörsen av Nasdaq. Drivkraften bakom aktiehandel på börsen är grundidén om att det kan vara en lönsam investering. Historiskt sett har den genomsnittliga årsavkastningen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen varit 12 % de senaste 30 åren. Detta har inneburit att aktiehandel för många genererat ett mer lönsamt sparande jämfört med ett sparkonto. Det finns dock en ganska stor risk med aktiehandel. Det innebär att avkastningen kan bli betydligt större jämfört med avkastningen från ett sparkonto. Men det finns också en risk för investeringen förlorar i värde. Bolagens målsättning är att gå med vinst vilket ökar aktiens värde. Aktiens värde kan stiga både av bolaget redovisar en vinst men också av en förväntan om att bolaget kommer att redovisa en vinst.

Aktier
Aktier

Aktier

Aktieägare kan tjäna pengar på aktier på två sätt. Dels om aktien stigit i värde under tiden mellan inköp och försäljning. Mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris blir då vinsten på aktien. Vinsten beskattas med kapitalinkomstskatt på 30 % om aktien handlats på ett depåkonto. Ett investeringssparkonto är ett annat sätt att spara i aktier. Denna beskattas med en årlig schablonskatt istället för vid försäljning av aktien. Det andra sättet som det går att tjäna pengar på en aktie är via aktieutdelning. Utdelningen är en form av kontant utbetalning från aktiebolaget till aktieägaren. På företagets bolagsstämma bestäms hur stor del av vinsten som kommer att delas ut. Inte alla bolag ger utdelning. Bolag som inte gått med vinst eller bolag som behöver vinsten för att återinvestera till fortsatt tillväxt kan välja att inte ge någon utdelning. Att välja rätt aktier kan vara svårt för den potentiella aktieägaren. En historisk god avkastning är ingen garanti för att aktien kommer att fortsätta stiga i värde. Det finns olika strategier för att välja aktier. Många försöker förutse hur bolaget kommer att tillväxa i framtiden och väljer aktier de tror kommer att fortsätta tillväxa. Andra ser till bolagets historiska aktieutdelning och väljer stabila bolag med förhoppning om att tjäna pengar på bolagets avkastning.