Banklån

Ett banklån innebär ett utbyte av pengar, fastigheter, eller andra materiella tillhörigheter i utbyte mot ett löfte om en framtida återbetalning av samma belopp inklusive en avgift för lånet som kommer i form av ränta och andra finansiella kostnader.

Det är viktigt för samhället i helhet att privatpersoner och företag har möjlighet att ta lån för att hålla igång landets ekonomi genom en tillförsel av medel. Genom att ta ett banklån har till exempel företag möjlighet att utöka sin verksamhet genom att göra investeringar och privatpersoner har möjlighet att göra stora inköp som betalas av över en lång tid. Lånets villkor specificeras alltid innan i det betalas ut i klartext, ofta i ett kontrakt, där återbetalningstid, räntekostnader och övriga krav redovisas.

Olika typer av banklån

Beroende på lånets säkerhet innebär också olika hög ränta, dvs. kostnad för lånet. Högre säkerhet innebär generellt en lägre ränta då det är något materiellt kopplat till lånet. En säkerhet innebär därför att om låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka används istället säkerheten kopplad till lånet som pant för att betala låneutgivaren, ofta huset eller bilen som varit anledningen till att ta lånet. Att låna pengar för att köpa en bostad kallas för bolån och har generellt sätt relativt låg ränta, då bostaden används som pant och lånet betalas över en längre period. Banklån med mindre eller helt utan säkerhet kallas för konsumtionslån och har generellt sätt högre ränta än lån med säkerhet, ofta inkluderas även fler avgifter än räntekostnaden i samband med dessa lån. Dessa lån går ofta under namnet blancolån och handlar generellt sätt om summor mellan 10’000 till 350’000 kr där en kreditprövning görs för att avgöra om låntagaren kommer ha möjlighet att betala tillbaka skulden. Det mest kortsiktiga lånet har allra högst ränta och betalas också tillbaka inom en kort tid. Denna typ av lån går under namnet snabblån, och finns i olika former såsom sms-lån, mikrolån, eller korttidskrediter. Summorna för dessa lån är betydligt lägre än de två tidigare nämnda och sträcker sig generellt sett mellan 3’000 till 10’000 kr. Den effektiva räntan blir ofta mycket hög med tanke på att det tas avgifter vid lånetillfället utöver den annars höga räntekostnaden. Det är inte ovanligt med effektiv ränta på flera hundra procent som ska betalas tillbaka inom 30 dagars tid.

Olika typer av banklån

Räntan kostnaden för lånet

Förutom de övriga avgifterna som kan tillkomma vid ett banklån är den största och vanligaste kostnaden den ränta som läggs utöver lånebeloppet. Det är alltid låneutgivaren som bestämmer vilken ränta som kommer gälla, dock är det ibland möjligt att förhandla för att göra räntan mindre. Det finns två olika typer av räntor där den ena är rörlig och den andra är fast. Fast ränta innebär att kostnaden inte förändras under en viss tidsperiod medan den rörliga räntan anpassar sig till marknaden. Generellt sett är de fasta räntorna högre än de rörliga, dock kommer fördelen med de fasta att låntagaren säkert kan veta vad som ska betalas tillbaka varje månad och därför enklare kan planera sin budget.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019