Aktier

Ofta kan man höra ordet aktier,  fonder, räntor men vad är egentligen en aktie?Många gånger kan man läsa i olika tidningar och hur människor blir miljonärer på aktier eller hamnar i stora skulder. När Telia skulle börsnoteras pratade man om den svenska ”folkaktien” men intresset för aktier var stort långt innan Telias introduktion till börsen.

Vad är en aktie egentligen?

Aktier är inget nytt, man har tom hittat ett aktiebrev som tillhörde dåvarande Falu koppargruva som är daterat till år 1288. Det som är relativt nytt i Sverige dom senaste 30-35 år är aktiehandeln, dvs att gemene man kan idag handla med aktier. Men vad är en aktie egentligen? En aktie är egentligen en del i ett företag som kan handlas på börshandeln, dvs ett företag som är registrerat för börshandel.

Många småföretag är aktiebolag men man kan inte handla aktier utan det är vanligtvis företag som har en  större omsättning där man kan handla aktier i företaget. En aktie är alltså en ägarandel i ett företag, som sällan handlas direkt av företaget utan man handlar aktier på ett ”torg” mellan varandra, i detta fall på börsen. I Sverige handlas aktier på Stockholmsbörsen eller Nasdaq Stockholm som det egentligen heter. Man äger alltså en liten del av företaget och man har rätt att delta på bolagstämmor där man diskuterar företag och man får ta del av viktig information som rör företaget i sig. Juridiskt sätt så äger man en väldigt liten del i företaget men i realisten så har man ingen större makt att påverka om man inte äger större poster. Beroende på företagets storlek och hur många aktier som företaget har emitterat kan man se hur stor andel av förtaget man ”äger”. Denna ägarandel ,aktien, kan man handla på olika sätt. Förr var man tvungen att göra detta på banken hos en aktiemäklare medans man idag kan hitta plattformar som exempelvis Nordnet och Avanza där man med hjälp av ett konto och Bank ID i princip kan handla aktier runt om i hela världen till oftast en väldigt låg avgift jämfört med hos bankens aktiemäklare. Vad vinner man på att äga en aktie?Beroende på flera olika parametrar så kan en aktie öka i värde eller minska.Det an handla om alltifrån det politiska läget i världen till mindre faktorer men det är mycket som spelar in och som sedan i sin tur påverkar aktiemarknaden. Ökar en aktie i värde så tjänar man inga pengar på det förens man säljer sin aktie vidare vilket kan ibland vara klokt men många gånger dumt då aktier i regel oftast stiger i värde under en längre period. Många nybörjare gör misstaget i att lägga alla sina besparingar på några få aktier, ofta i nystartade företag vilket gör det till en riskfylld handel då det alltid är smartare att sprida sina pengar i olika aktier i olika branscher. Med det så minimerar man större riskerar det dålig för en aktie så kanske det går bra för en annan, på så sätt skapar man ett mer balanserat sparande.

Vad är en aktie egentligen?

Det finns inga garantier för att en aktie ska öka i värde men man har sett att om man  äger aktier i stabila bolag över en länge tid, minst 10-15 år så kan det vara en väldigt god idé att investera i aktier än att låta sina pengar ligga stilla på bankkontot.

Tags

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© 2019