Det Senaste Från Vår Blogg

Handelsverktyg – Del 2.

Poddar
Det finns hur många som helst. Jag lyssnar om jag kan på ”Börspodden” om de har en intressant gäst. Den enda podd jag lyssnar på mer eller mindre frekvent är ”Fill or Kill”, mer för att den är underhållande än att den är informativ

Läs Mer »

Handelsverktyg – del 1.

De verktyg, eller förutsättningar, man är i behov av beror förstås på vilken typ av investerare man är. En investerare som bara handlar då och då, mestadels av de största företagen och inte är speciellt intresserad behöver inte mer än vad som ges av exempelvis

Läs Mer »

Pensionen

Pensionen kanske inte är det första man tänker på till vardags, men mitt intryck är att det blir mer och mer uppmärksammat att det är något man bör börja tänka på gärna så tidigt som möjligt.
Tänka på ja… Är tankar på pensionen säsongsbetonade? Tänker

Läs Mer »

Fondmarknaden. Del 2 – Vilka olika typer av fonder finns det då?

Aktiefonder/blandfonder/räntefonder/hedgefonder/private equity/fond-i-fond/etiska fonder/landsfonder/branschfonder
Aktiefonder är i sitt grundutförande näst intill fullo investerade i aktier. Högre avgift.
Blandfonder innehåller i regel aktier och räntebärande instrument. Avgiften är något lägre än aktiefonder.
Räntefonder innehåller långa och korta räntebärande instrument. I regel låg avgift. Något högre för fonder

Läs Mer »

Fondmarknaden. Del 1 Vad är en fond?

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag så som svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper, till exempel derivat. I princip alla svenskar är fondsparare.
Även om man inte är aktiv och väljer sina egna fonder till exempelvis

Läs Mer »

Vägledning – del 4

Sista artikeln, alltså jackar vi upp nivån en aning.
Företagshändelser
Företagshändelser, även kallat Corporate actions på engelska är det mer gångbara begreppet inom finansbranschen. Det finns uppskattningsvis många som inte skulle förstå vad man menar om jag bara skulle säga företagshändelser. Därför slänger jag mig

Läs Mer »

Vägledning – del 3

Analys
Det finns lite olika infallsvinklar kring ämnet analys. Dels finns det de analyser som bankernas analytiker lämnar från sig, vilket nämnts som hastigast tidigare. Värt att komma ihåg är att när väl du läser de analyserna så är det eventuella värdet i den analysen

Läs Mer »

Vägledning – del 2

Riskdiversifiering
En sliten fras som jag hört så många gånger att jag börjat näst intill ogilla det är att ”lägg inte alla ägg i samma korg”. Själva grundprincipen går inte att se förbi dock. Risken minskar om det totala sparandet innehåller fler sparprodukter. Med det

Läs Mer »

Vägledning – del 1

Det låter lite väl pretentiöst kanske med ordvalet “vägledning”, precis som jag skulle vara oraklet i fråga – nooot, men jag hittade inget bättre ord. Jag vill vara noga med att inte använda ordet ”råd” som jag sa i inledningen av artikelserien. Dessutom är det

Läs Mer »

Sparformer – kontosparande, aktier, räntebärande instrument, derivat och valuta. Del 3

Bevis
Benämningen bevis är något missvisande, om inte annat så är den inte fullständigt beskrivande. Det är egentligen en sorts företagsobligation som vi gick genom i förra artikeln. Det Nordea gör, för man har faktiskt inte fått några efterföljare i form av konkurrenter som kopierat

Läs Mer »

2017