Category Archives - vencap

Syftet med den här artikelserien är att schematiskt belysa finansmarknadernas olika delar i stort. Vi kommer att gå genom aktier, räntebärande instrument, derivat, valuta, fondmarknaden, pensionssparande, strategier, enkel företagsvärdering med nyckeltal, riskdiversifiering, nyhetskällor, syn på analys (fundamental och teknisk analys), handelsplattformar, val av mäklare, informationssystem,

Read More »

2017