Category Archives - vencap

Handelsverktyg – del 1.

De verktyg, eller förutsättningar, man är i behov av beror förstås på vilken typ av investerare man är. En investerare som bara handlar då och då, mestadels av de största företagen och inte är speciellt intresserad behöver inte mer än vad som ges av exempelvis

Read More »

Fondmarknaden. Del 2 – Vilka olika typer av fonder finns det då?

Aktiefonder/blandfonder/räntefonder/hedgefonder/private equity/fond-i-fond/etiska fonder/landsfonder/branschfonder
Aktiefonder är i sitt grundutförande näst intill fullo investerade i aktier. Högre avgift.
Blandfonder innehåller i regel aktier och räntebärande instrument. Avgiften är något lägre än aktiefonder.
Räntefonder innehåller långa och korta räntebärande instrument. I regel låg avgift. Något högre för fonder

Read More »

Vägledning – del 3

Analys
Det finns lite olika infallsvinklar kring ämnet analys. Dels finns det de analyser som bankernas analytiker lämnar från sig, vilket nämnts som hastigast tidigare. Värt att komma ihåg är att när väl du läser de analyserna så är det eventuella värdet i den analysen

Read More »

Vägledning – del 1

Det låter lite väl pretentiöst kanske med ordvalet “vägledning”, precis som jag skulle vara oraklet i fråga – nooot, men jag hittade inget bättre ord. Jag vill vara noga med att inte använda ordet ”råd” som jag sa i inledningen av artikelserien. Dessutom är det

Read More »

Sparformer – kontosparande, aktier, räntebärande instrument, derivat och valuta. Del 2

Räntebärande instrument
I förra delen beskrev jag bland annat väldigt grovt tankegången med aktier. Turen har kommit till vad som brukar beskrivas som aktiers motsatser – räntebärande instrument. Varför säger jag inte bara obligationer kan någon fundera. Svaret är att obligationer är sannolikt det man

Read More »

2017