Category Archives - Vägledning

Sista artikeln, alltså jackar vi upp nivån en aning.
Företagshändelser
Företagshändelser, även kallat Corporate actions på engelska är det mer gångbara begreppet inom finansbranschen. Det finns uppskattningsvis många som inte skulle förstå vad man menar om jag bara skulle säga företagshändelser. Därför slänger jag mig

Read More »

© 2019