Author Archives

Köpa och sälja guld


Många nya
investerare ställer frågan om vad för typ av guld
man ska köpa och hur processen egentligen ska gå till. Svaret är dock inte så
direkt som det kan vara. Om ens mål är att spekulera på prisvariationer kan det
vara lämpligt att

Read More »

Banklån


Ett banklån innebär ett utbyte av pengar, fastigheter, eller andra materiella tillhörigheter i utbyte mot ett löfte om en framtida återbetalning av samma belopp inklusive en avgift för lånet som kommer i form av ränta och andra finansiella kostnader.Read More »

Rik på aktier

Om någon ställer frågan: ”Vad krävs det för att bli rik”, blir svaret ofta: ”massa pengar”. Så om en person blir erbjuden 100 miljoner kronor, är då denna personen rik? På ett sätt, ja. Men om personen inte vet hur dessa pengar ska hanteras kommer

Read More »

Handelsverktyg – del 1.

De verktyg, eller förutsättningar, man är i behov av beror förstås på vilken typ av investerare man är. En investerare som bara handlar då och då, mestadels av de största företagen och inte är speciellt intresserad behöver inte mer än vad som ges av exempelvis

Read More »

Fondmarknaden. Del 2 – Vilka olika typer av fonder finns det då?

Aktiefonder/blandfonder/räntefonder/hedgefonder/private equity/fond-i-fond/etiska fonder/landsfonder/branschfonder
Aktiefonder är i sitt grundutförande näst intill fullo investerade i aktier. Högre avgift.
Blandfonder innehåller i regel aktier och räntebärande instrument. Avgiften är något lägre än aktiefonder.
Räntefonder innehåller långa och korta räntebärande instrument. I regel låg avgift. Något högre för fonder

Read More »

© 2019