Author Archives

Handelsverktyg – del 1.

De verktyg, eller förutsättningar, man är i behov av beror förstås på vilken typ av investerare man är. En investerare som bara handlar då och då, mestadels av de största företagen och inte är speciellt intresserad behöver inte mer än vad som ges av exempelvis

Read More »

Fondmarknaden. Del 2 – Vilka olika typer av fonder finns det då?

Aktiefonder/blandfonder/räntefonder/hedgefonder/private equity/fond-i-fond/etiska fonder/landsfonder/branschfonder
Aktiefonder är i sitt grundutförande näst intill fullo investerade i aktier. Högre avgift.
Blandfonder innehåller i regel aktier och räntebärande instrument. Avgiften är något lägre än aktiefonder.
Räntefonder innehåller långa och korta räntebärande instrument. I regel låg avgift. Något högre för fonder

Read More »

Vägledning – del 4

Sista artikeln, alltså jackar vi upp nivån en aning.
Företagshändelser
Företagshändelser, även kallat Corporate actions på engelska är det mer gångbara begreppet inom finansbranschen. Det finns uppskattningsvis många som inte skulle förstå vad man menar om jag bara skulle säga företagshändelser. Därför slänger jag mig

Read More »

Vägledning – del 2

Riskdiversifiering
En sliten fras som jag hört så många gånger att jag börjat näst intill ogilla det är att ”lägg inte alla ägg i samma korg”. Själva grundprincipen går inte att se förbi dock. Risken minskar om det totala sparandet innehåller fler sparprodukter. Med det

Read More »

Sparformer – kontosparande, aktier, räntebärande instrument, derivat och valuta. Del 3

Bevis
Benämningen bevis är något missvisande, om inte annat så är den inte fullständigt beskrivande. Det är egentligen en sorts företagsobligation som vi gick genom i förra artikeln. Det Nordea gör, för man har faktiskt inte fått några efterföljare i form av konkurrenter som kopierat

Read More »

2017